Tüm Dünyada bahis tekelleri çokuluslu bahis şirketlerinin faaliyetlerini durdurmak veya baltalamak için türlü yöntemler deniyor. DTÖ ve AB mevzuatlarına aykırı olan ülke bahis tekelleri uzatmaları …

Devamı... »