Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu, ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan önlemler paketini onayladı. Kalkınmaya, üretimin arttırılmasına, rekabetin sağlanmasına ve iş imkanları oluşturmaya yönelik önlemler paketinde, Kıbrıs Rum kesiminde kumarhaneler açılması önerisi de bulunuyor.

Maliye Bakanı Kikis Kazamias tarafından hazırlanan “kalkınma, istihdam, verimlilik ve rekabet edebilirlikle” ilgili tedbirler paketinde kumarhaneler açılması da öngörülüyor.

Ancak, Kazamias’ın ivedilik talep ettiği “casino ve kumarhane kurulması” önerisine Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas sıcak bakmıyor. Kumarhane için, komünist AKEL partisinin görüşü bekleniyor.

Rum Maliye Bakanı Kazamias’ın raporunda, kumarhanelerin işletilmesinden elde edilecek verginin yılda 350 ile 500 milyon avro olacağı, 700 ile 3 bin arasında yeni istihdam yaratılacağı ve kumarhanelerin olası sosyal etkilerinin engellenmesi için İngiliz modelinde çok katı bir yasal düzenleme yapılacağı belirtildi.

Rum yönetimi Sözcü Stefanos Stefanu, yasal düzenleme yapılmasını gerektiren bütün tedbirlerin 1 Mart’a kadar Meclis Genel Kurulu’na sunulmasına çalışılacağını söyledi.

Pakette, istihdamın cesaretlendirilmesi ve yabancı yatırımcıların teşvik edilmesine yönelik iyileştirmeler yapılacak, küçük ölçekli işletmelerin finansmanı için garanti mekanizması oluşturulacak, taşınmaz mal vergileri modernleştirilecek ve kentsel kalkınma vergisi getirilecek, turizm desteklenecek, hizmet sektörü çeşitlendirilecek.

Anadolu Ajansı – 15.02.2012