Referans Gazetesi’nin 9 Ekim 2008 tarihli haberi: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Talih Kuşu’nun özelleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen Şans Oyunları Lisansının Verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı, onay için Maliye Bakanlığı’na gönderildi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın imzalamasının ardından Başbakanlığa sevkedilecek yönetmelik taslağı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu arada, Milli Piyango İdaresi, Talih Kuşu’nun özelleştirilmesine ilişkin Teknik ve İdari Şartnameyi de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderdi.

Taslağa göre, lisans devri yöntemiyle özelleştirilecek Milli Piyango’da, özelleştirme süresinin 10 yıl olması ve alıcı için hasılat paylaşımının belirlenecek oranda sabit tutulması bekleniyor. Hasılattan işletici firmanın payının dışında kalan tutar ise mevcut durumda olduğu gibi vergi ve diğer harcamalar düşüldükten sonra Milli Piyango İdaresi ile ağırlıklı olarak Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Tanıtma Fonu’nun da aralarında bulunduğu fon ve kurumlara verilecek.

Reklamda aşırıya kaçılmayacak
Taslak uyarınca, 18 yaşın altındaki kişilere şans oyunu oynatılamayacak. Oyunlarla ilgili aşırı reklam kampanyaları da düzenlenemeyecek. Kamu paylarının ve vergilerin aynen ödenmesini de sağlayan taslakla, işletici firma, Milli Piyango İdaresi’nden onay almadan yeni oyun oynatamayacak ve yeni oyunlar için öncelikle İdareye başvurulacak. Aynı şekilde, mevcut oyunların yıllık oyun planları da İdarenin onayına sunulacak. İşletici firma, oyun planlarında gün içi ve saatlik oyunlara yer veremeyecek ve oyunlar arasında en az 24 saatlik bir süre bulunacak.