Milliyet Gazetesi’nin 26 Temmuz 2008 tarihli haberi: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı: Sabah gazetesinin haberi tümüyle gerçek dışı. İddaa ihalesinde satış noktası sayısının bine indirilmesinin nedeni, ‘adrese teslim‘ ihale değil, girebilecek firma sayısını artırmak, rekabet ortamı oluşturmak…

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Sabah gazetesinde yayımlanan ‘İddaa‘da adres belli iddiası’ başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

‘Sabah Gazetesi‘nin 25.07.2008 tarihli nüshasının birinci sayfasında ‘İddaa‘da adres belli iddiası‘ başlığıyla çıkan köşe yazısında eksik bilgilerin bulunduğu görülmüştür. Bu anlamda aşağıdaki açıklamamızın kamuoyuna duyurulmasını rica ederiz’ denilen açıklamada şöyle denildi: ‘Haber-Yorum şeklinde kaleme alınan yazıda 12.08.2008 tarihinde yapılacak ‘Spor Müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması‘ ihalesinin sonucunun belli olduğu iddia edilmektedir. İhaleyle ilgili süreç incelendiğinde bu iddianın tümüyle gerçek dışı olduğu görülecektir.

‘Çok önemli bir atılım‘
Türk sporunun sağlam bir mali altyapıya kavuşması için yaklaşık bir yıldır hazırlıkları süren ihalenin her aşaması işin uzmanı kişiler tarafından yürütülmüştür. Teşkilatımız belki de bugüne kadar çıkarılan en detaylı ihale kanunu hazırlamış ve TBMM tarafından tüm parti temsilcilerinin desteğiyle onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yüce Meclis‘imizin konsensüsü ile yasalaşan kanun bu yönüyle de dikkat çekmiştir.’

Türkiye‘de yeni bir sektör olması dolayısıyla spor müsabakalarına dayalı bahis işinin henüz emekleme döneminde olduğu, bu sektörün hukuki ve sosyal altyapısını oluşturmak için gösterilen çabanın herkes tarafından bilindiğine dikkat çekilen açıklamada, ‘Sporun çağdaş normlara ve ileri seviyeye ulaştığı ülkelere baktığımızda finansal sorunların bahis sektöründen gelen kaynaklarla çözüldüğü görülmektedir.

Bu açıdan bakıldığında ülkemizin sporu için ne kadar önemli bir atılım ortaya çıkmaktadır. Nitekim 2004 yılından günümüze kadar iddaa oyunundan elde edilen kaynaklarla yapılan tesis ve organizasyonlar bu açıklamaya sığmayacak kadar fazladır’ denildi.

‘Sabah Gazetesi‘ndeki yazıda iddia edildiği gibi şartnamede 2 bin 400 olan bayi sayısının 1000‘e düşürülmesinin temel amacı ‘adres belli‘ olsun diye değil, rekabet ortamının oluşturulması ve ihaleye girecek firma sayısının artırılması için değiştirilmiştir’ denilen açıklamada, daha sonra şu ifadeler yer aldı:

‘Maç sahada oynanır‘
‘Yukarıda da vurguladığımız gibi ülkemiz için yeni bir iş alanı olan bahis sektöründe tecrübe sahibi firma bulmak mevcut başbayii dışında imkânsızdır. Bu anlamda ihale şartnamesinin hazırlanmasının ne kadar güç bir iş olduğunu takdirlerinize bırakıyoruz. Kurumumuzun esas endişesi katılımın düşük kalması ya da tek firma tarafından teklif verilmesidir.

Nitekim daha önce gerçekleştirilen ihalede en çok eleştirilen nokta tek firmanın katılmış olmasıdır. Bu ihalede öncelikli kriterlerimiz: Rekabetçi bir ortam oluşturmak; daha çok firmanın katılımını sağlamak; çağdaş normlara uygun şeffaf bir ihale gerçekleştirmektir. Bütün bu bilgiler, adı geçen gazetenin temel iddiası olan bir firmanın kollanıp diğerlerinin saf dışı bırakılmaya çalışıldığı savını çürütmektedir.

Yazıda vurgulandığı gibi kamu ihale kanununa göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan 1750 terminal hesabı da gerçeği yansıtmamaktadır. 12.08.2008 tarihinde yapılacak ‘Spor Müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması‘ ihalesi kamu ihale kanununa tabi değildir.
Bilindiği gibi maç sahada oynanır. Türk sporu ve Türkiye için önem arz eden bu ihalenin oyun sahası ise hiç şüphesiz tekliflerin kapalı zarf usulü ile verileceği ihale toplantı salonudur. İhalenin en şeffaf biçimde yapılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.’

Sabah ne demişti?
Sabah gazetesindeki haberde iddaa‘nın ilk ihalesinde katılımcılardan 2 bin 400 satış noktası istendiği, daha sonra bu sayının 1.000‘e düşürüldüğü, bunun da Doğan grubu ile birlikte ihaleye katılması beklenen satış noktası adedi düşük Lottomatica‘nın yolunu açmak için yapıldığı iddia edilmişti.

Doğan Yayın Holding açıklaması: Adrese teslim ihale bize göre değil

Konu ile ilgili olarak Doğan Yayın Holding‘ten de bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:
‘Sabah Gazetesi‘nin 25.07.2008 tarihli nüshasında Spor Toto Teşkilatı tarafından yürütülmekte olan İddia İhalesi süreci ile ilgili olarak grubumuzu doğrudan hedef alan haksız, mesnetsiz ve kasıtlı bir karalama yapılmıştır.
Eskiden sadece tek bir firmanın katıldığı bir ihaleye çok sayıda şirketin iştirakinin mümkün hale gelmesini ‘adrese teslim’ olarak nitelendirmek sağduyulu hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir çarpıtmadır. Yeni ihale şartları tam tersine, kamu çıkarını kollayan, rekabetçi ve şeffaf bir ortam hazırlanmasına hizmet edecek niteliktedir.

‘İddia sahipleri aynaya baksın‘
Grubumuz, faaliyette bulunduğu hiçbir dönemde ve hiçbir koşul altında ‘adrese teslim‘ olarak nitelendirilebilecek ihalelerle ilgilenmemiştir. Grubumuz, halka açık bir şirketin kurumsal sorumluluk ilkelerine titizlikle bağlıdır; her girişimimiz açık ve şeffaftır.

Her ihalede olduğu gibi bu ihalenin de bir kazananı olacaktır. Ancak bu kazananın kim olacağını bugünden söyleyebilmek kuşkusuz mümkün değildir. Tüm ihale süreci halkın gözü önünde ve tüm açıklığı içinde cereyan edecektir. Bizi ‘adrese teslim‘ ihale şartları düzenlenmekle karalamaya çalışan çevrelerin, gerçeklerin aynasına baktıklarında çok tanıdık bir görüntüyle karşılaşacakları muhakkaktır. Bunun değerlendirilmesini Türk kamuoyunun şaşmaz sağduyusuna bırakıyoruz.’