Taraf Gazetesi’nin 07 Kasım 2008 tarihli haberi: Milli Piyango‘nun özelleştirilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘nın, Milli Piyango‘nun 10 yıl süreyle lisans devri yolu ile özelleştirilmesine ilişkin duyurusu resmi gazete‘de yayımlandı. Böylece ihale süreci resmen başlamış oldu.

PAZARLIK USULÜYLE ‘¢ Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) duyurusuna göre karşılığı nakit olmak üzere, planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü‘ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisans, bir bütün olarak verilmek suretiyle özelleştirilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle yapılacak. Ancak komisyonca gerekli görülürse ihale, açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

20 MİLYON GEÇİCİ TEMİNAT ‘¢ Sadece tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının katılabileceği ihalede gizlilik anlaşması imzalanması, şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi hakkında hazırlanan tanıtım ve ihale dokümanı alınması ve ön yeterlik kriterlerinin karşılanması şartı getirildi.
Ön yeterlik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve ortak girişim grupları en geç 15 Ocak 2009 Perşembe günü saat 16.00‘ya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘na başvuracaklar. Söz konusu ihalede teklif  sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 20 milyon ABD doları tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

27 ŞUBATA KADAR ‘¢ Teklifler, ihale dokümanı kapsamında verilecek olan idari şartname ve eki teknik şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 27 Şubat 2009 Cuma günü saat 16.00‘ya kadar ÖİB‘na elden teslim edilecek.