Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bahis cezalarıyla ilgili önemli kararlar aldı.

Tahkim Kurulu, 52 sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları aldı:
“1. E.2011/237
Recep Öztürk’ün, PFDK’nın 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/334-1432 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/237 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Recep Öztürk’ün isnat edilen fiili işlediği konusunda yeterli ve ikna edici bir delilin dosyada bulunmaması karşısında şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca PFDK’ca Recep Öztürk’e bahis eylemi nedeniyle eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan FDT’nin 56/2 maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına oybirliği ile, esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına (2012/172 K.);

2. E.2011/242
Umut Koçin’in, PFDK’nın 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/341-1476 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/242 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK’ca Umut Koçin’e bahis ihlali oluşturan eylemlerinden dolayı FDT’nin 56.maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut ve hukuki nitelik bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına, bununla birlikte fiilin işleniş şekli dikkate alındığında PFDK’ca Umut Koçin’e eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan FDT’nin 56/2. maddesi uyarınca verilen cezanın, alt sınırdan uzaklaşılmadan 3 ay müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına (2012/173 K.);

3. E.2011/251
Durmuş Bayram’ın, PFDK’nın 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/287-1477 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/251 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK’ca Durmuş Bayram’a bahis ihlali oluşturan eylemlerinden dolayı FDT’nin 56.maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut ve hukuki nitelik bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına, bununla birlikte fiilin işleniş şekli dikkate alındığında PFDK’ca Durmuş Bayram’a eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan FDT’nin 56/2. maddesi uyarınca verilen cezanın, alt sınırdan uzaklaşılmadan 3 ay müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına (2012/174 K.);

4. E.2011/257
Muttalip Kandemir’in, PFDK’nın 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/284-1428 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/257 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK’ca Muttalip Kandemir’e müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs eyleminden dolayı FDT’nin 55.maddesi uyarınca 2 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut ve hukuki nitelik bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına, bununla birlikte fiilin işleniş şekli dikkate alındığında PFDK’ca Muttalip Kandemir’e eylemin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan FDT’nin 55/2. maddesi uyarınca verilen cezanın, alt sınırdan uzaklaşılmadan 1 yıl müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması kararının kaldırılmasına (2012/175 K.);

Karar verilmiştir.”

Kaynak: A.A