Hürriyet Gazetesi’nin 3 Ocak 2008 tarihli haberi: Büyük ortağı Çukurova Grubu olan İnteltek şirketi ile sözleşmesi 1 Mart‘ta sona erecek “İddaa” için bu tarihte yeniden ihaleye çıkılıyor.

Hükümet, dün TBMM‘ye gönderdiği bir tasarı ile bu ihaleye ilişkin koşulları belirlerken, “iddaa”ya talip olacak isteklilere, “Operasyonel ve finansal yetenek sahibi olma” koşulu getirildi. İsteklilerde, “Müşterek ve sabit ihtimalli bahis işleri”nde deneyim sahibi olma ve ihaleyi kazandıklarında da sözleşmenin imza tarihinden sonra en geç 6 ay içinde işe başlama koşullarının aranması da dikkat çekti.

İDDAA PASTASI BÜYÜYOR: “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile şu anda sadece futbolda oynanabilen “iddaa”nın kapsamı da genişletiliyor. Basketbol, voleybol ve tenis gibi profesyonel spor karşılaşmaları ile Formula 1 yarışları üzerine de bahis oynanabilmesinin yolunu açan tasarı ile 50 milyon YTL‘lik “iddaa” pastası büyütülüyor. Futbol dışındaki “İddaa” oyunlarını da 1 Mart‘ta çıkılacak ihaleyi kazanan yüklenici oynatacak. Geçmişte internet üzerinden oynanan ve 1 milyar dolarlık ciroya sahip yasa dışı bahisin son yasal önlemlerle yüzde 50 oranında azalmasının da “İddaa” pastasını büyümesine neden olması bekleniyor.

YETENEK KOŞULU: Tasarıya göre, “İddaa”yı oynatacak yeni yüklenici, “hasılattan pay verilmesi modeli” esas alınarak gerçekleştirilecek “kapalı teklif ihale usulü” ile belirlenecek. “İhaleye katılacak isteklilerin belirli operasyonel ve finansal yeterliğe sahip olması esastır” denilen tasarıda, ihaleye katılacakların yeterliliklerinin belirlenmesine ilişkin aranacak şartlar arasında şu koşullar dikkat çekti:

İhale konusu iş kapsamında kullanılacak altyapı ve ekipmanlar ile yapılacak işin ihale dökümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi veya belgeler.

Haberde belirtilen ‘bahis işinde deneyim sahibi olma’ konusundaki yasa maddesini Spor Toto‘nun sayfasında bulduk: MADDE 7- (1) b) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer müşterek ve sabit ihtimalli bahis işlerinde, son beş yıl içinde, asgarî bir yıl boyunca idarî şartnamede belirlenecek sayıda bayi ağını işletmiş olduğuna ve belirlenecek tutarda yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna ilişkin iş deneyim belgeleri. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve sözleşme süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

odeonbet-giris’nın Yorumu: Türkiye’de bu ihale şartını yerine getirebilecek tek bir firma var. O da İnteltek. Yani bu ihalenin tek bir kazananı olabilir. O da İnteltek. Yani bu ihalenin sadece adı ihale. Hürriyet’in başlığındaki gibi bir yarış sözkonusu değil. Sonucu belli şimdiden. Artık alıştık Türkiye’de sonucu belli ihalelerin yapılmasına. İddaa ihalesi de bunlardan sadece biri daha olacak. Vatana, millete hayırlı olsun…