Sabah Gazetesi’nin 18 Şubat 2008 tarihli haberi şu şekilde: TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında (İddia) ihale sürecini yeniden düzenleyen kanun tasarısıyla ilgili raporunu hazırladı. 1 Mart 2008 tarihinde sona erecek olan mevcut iddaa oyununun sözleşmesi, aynı şartlarla 1 yıl daha uzatılacak.

AK Parti Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın’ın başkanlığındaki alt komisyon, Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Alt komisyon, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında ihaleye katılımda aranacak yeterlilik kurallarını yeniden belirleyerek, yurt dışında bayilik ağı işleten özel kuruluşların da ihaleye katılabilmesinin önünü açtı.

Buna göre, ihaleye katılacak firmalarda aranacak ”operasyonel ve finansal yeterlik” şartı, ”belirli bir ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlik” olarak değiştirildi.İş deneyimi belgesinde ise ”son 5 yıl içinde, asgari bir yıl boyunca idari şartnamede belirlenecek sayıda bayi ağını işletme” kuralında da değişikliğe gidildi. Müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarında, son 5 yıl içinde, asgari toplam bir yıl idari şartnamede belirlenecek sayıda yurt içinde ve yurt dışında bayi ağını işletenler ihaleye girebilecek.

İHALEYE KATILIM

Alt Komisyon, ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili hükümleri de değiştirdi. Buna göre, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılma yasağı bulunanlar, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında, mal varlığı değerlerini aklama, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya örtülü suçlardan dolayı hükümlü bulunanların ortağı veya yönetim kurulu üyeleri, ihaleye katılamayacak. Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları ihalesi, Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında yapılacak.

İhaleye katılacak firmalardan alınacak teminat oranında da değişiklik yapıldı. Tasarıda yer alan ”ihaleye katılacak özel kuruluşlardan, ihaleden önceki takvim yılında gerçekleşen hasılatın yarısı oranında geçici teminat alınır” hükmü, gerçekleşen hasılatın ”yüzde 5’i” olarak değiştirildi.

İhaleyi kazanan firmadan bir önceki takvim yılında gerçekleşen hasılatın yüzde 10’u tutarında kesin teminat alınması hükmü konuldu. Firmaya, kesin teminatın alınması sırasında, geçici teminatı iade edilecek. Sözleşmenin feshi veya iptali durumunda, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları, 1 yılı geçmemek kaydıyla ”pazarlıkla temin” usulüyle yaptırılabilecek.

İDDAA DEVAM EDECEK

Spor Toto Teşkilatı, özel şirket ile yapılan sözleşmenin, kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri alacak. İhale sözleşmesi ve mevzuata uyulmaması halinde ihale yapılmadan önceki takvim yılında gerçekleşen aylık ortalama hasılatın yüzde 5’ine kadar idari para cezası verilecek. Bu durumun devam etmesi halinde ise sözleşme feshedilecek. İlk yıl için idari para cezasının uygulanmasında, sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki idarenin son 1 yıllık hasılatının aylık ortalaması esas alınacak.Alt Komisyonda, ihaleyi kazanacak firmanın işe başlamasıyla ilgili düzenlemede de değişiklik gidildi.İhaleyi kazanan firmanın işe başlayacağı tarih, 6 aydan 4 aya indirilirken, 1 Mart 2008 tarihinde sona erecek olan mevcut ”İddaa” oyununun sözleşmesinin süresi ise aynı şartlarla 1 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.