Akşam Gazetesi’nin 31 Mart 2008 tarihli haberi: Milli Piyango özelleştirme ihalesi en geç haziran ortası yapılacak. Yerli devlerin yanı sıra dünyanın önde gelen şans oyunu firmaları da bu ihale için sıraya girdi.

Milli Piyango ve sayısal oyunların özelleştirme yolu ile satılması için Özelleştirme İdaresi ile Maliye Bakanlığı ve Hazine temsilcilerinden oluflturulan alt komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Piyango özelleştirmesi için mayıs ya da haziranda ihaleye çıkılacak. Ardından firmalara teklif için 2 ya da 3 ay süre verilecek. Takvimde, tekliflerin alınıp, değerlendirilmesi, imtiyaz sözleşmesinin Danıştay incelemesine tabi tutulması ve ihale sonucunun Rekabet Kurulu onayına sunulması işlemlerinin de 2009 yılı başına kadar bitirilmesi öngörülüyor. İhaleyi alan firma ile işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanmasının ardından da, firmanın teknik altyapı çalışmalarının 8 ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu şartlarda Milli Piyango‘nun işletme hakkını devralan firmanın en geç 2010 yılı başında fiilen işe başlayacağı tahmin ediliyor. Milli Piyango özelleştirmesi için iki yöntem üzerinde duruluyor. Biri hasılat paylaşımı diğeri işletme hakkının peşin bedelle devri. Yöntem belirlenmesi için Özelleştirme İdaresi ile danışman firmalar Qlot Consulting ve Ernst Young bir pazar araştırması yapıyor. İşletme hakkı süresi de 7 veya 10 yıl olacak. İhaleye girecek firmalar genelde ‘hasılat payı’ için istekli.