Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılmasının önünü açan ve benzeri pek çok yeni düzenlemeyi içeren yeni RTÜK Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılmasının önünü açan ve benzeri pek çok yeni düzenlemeyi içeren yeni RTÜK Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri(RTÜK) Hakkındaki Kanun Tasarısı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kabul edilen yasaya göre; Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılacak. Medya kuruluşunda toplam yabancı sermaye payı ödenmiş sermayenin yüzde 50’sine kadar olabilecek. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi, en fazla iki medya kuruluşuna doğrudan ortak olabilecek. RTÜK, yayın ilkelerine aykırı programı 5 keze kadar durdurabilecek. Yasada ayrıca Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği Bakan, geçici yayın yasağı getirebileceği hükmü yer aldı.

-DİZİLERDE KUMAR, UYUŞTURUCU SAHNELERİ OLMAYACAK-

TV kanallarında yayınlanan dizilere de bundan sonra bazı sahnelerine kısıtlama getirilecek. Dizilerde kumar, uyuşturucu gibi sahneler artık yayınlanamayacak. Yayınlar, çocuklara karşı istismar ve şiddeti özendiremeyecek; güçsüzlere ve özürlülere karşı ayrımcılık, istismar ve şiddeti teşvik edemeyecek; alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamayacak. Yayınlar, müstehcen olamayacak; cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremeyecek; şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacak. Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri, planlanan yayın süreleri 30 dakikadan fazla olması halinde, her 30 dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere, reklam ve tele-alışverişle kesilebilecek. Dini tören yayını içine, hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemeyecek. Yasayla; önemli olayları yayınlayacak televizyonlar, listede yer alan olayları ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlayacak. Gerçek ve tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde, yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya kuruluşuna gönderecek. Medya kuruluşları, düzeltme ve cevap yazılarını aldıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yayınlayacaklar.