Gazeteport‘un 27 Ağustos 2008 tarihli haberi: Yarın final tekliflerinin alınacağı İddaa ihalesi öncesinde Doğan Grubu’nu sıkıntıya sokan gelişme… Doğan Ortak Girişim Grubu’nda yüzde 3 hissedar olmasına rağmen pilot olarak ihaleye sokulan Snai Spa’nın bayi sayısında istenilen koşulları yerine getirip, getirmediği tartışma konusu haline geldi.

İddaa ihalesi için yarın nihai teklifler veriliyor. Ancak ihale için geri sayım sürerken, ihalenin üç talibinden Doğan Grubu’nun yabancı ortaklarının ihale şartnamesinde ifade edilen koşulları yerine getirip getirmediği konusundaki tartışma sürüyor.

Doğan Grubu, ihaleye iki İtalyan grup; Lottomatica ve Snai Spa ile oluşturduğu ortak girişim grubuyla giriyor.
Doğan, öncelikle Lottomatica ile ortaklık yapmış, ancak bu şirketin ihale şartnamesinde yer alan minimum bayi sayısı kriterini tutturamadığı için üçüncü bir şirket, pilot ortak olarak yüzde 3 hisse ortak girişim grubuna dahil edilmişti.

Ancak, Snai Spa’nın da ihale şartnamesinde yer alan minimum 1.000 bayi işletme zorunluluğu kriterini tutturup tutturamadığı konusunda şüphe oluştu.
İhale İdari Şartnamesi’ne  göre pilot ortağın risk yönetimi yapılan ve fiilen faaliyette bulunan en az 1.000 (bin) adet bayiden oluşan bayi ağını işletmiş ve bu bayiler aracılığıyla en az 1.000.000.000 (bir milyar) YTL tutarında sabit ihtimalli bahis yıllık hasılatının risk yönetimini gerçekleştirmiş olması gerekiyor.
Snai Spa üzerinde Spor Toto Teşkilatı, İtalya’daki Özerk Spor Bahisleri ve Şans Oyunları Devlet Monopol Kuruluşu’na (AAMS) bir yazı yazarak Snai’nin işlettiği bayi sayısını resmi bir yazıyla sordu. (internet sitesinde yer alıyor)

Bu yazıya gelen yanıtta, AAMS şu ifadeleri kullandı:
‘…Bu bağlamda 11 Temmuz 2007 ‘“ 10 Temmuz 2008 tarihleri arasında Snai Spa ağı aracılığı ile hem sabit ihtimalli hem de müşterek spor ve at yarışları bahislerinin asgari 1.314 (216 adedi at yarışı büfesi olmak üzere), azami 3.562 (1.985 adedi at yarışı büfesi olmak üzere) satış noktası aracılığı ile fiilen oynatıldığı beyan olunur.’

Gelen resmi yanıta bu şekliyle bakıldığında ortada bir sorun olmadığı izlenimi doğuyor.

Ancak, burada önemli bir çelişki bulunuyor.

Snai’nin resmi sitesindeki rakama göre, bayi sayısı 2.977. Ancak AAMS’tan gelen resmi yazıda bu sayı 3.562. İki rakam birbirini tutmuyor.

Bu iki sayı arasındaki fark, AAMS’ın verdiği lisans sayısını açıklamasından kaynaklanıyor.

Dolayısıyla bu bayilerin gerçekten sabit ihtimalli müşterek bahis oynatan ve aktif olarak çalışan bayiler olup olmadığı belli değil.
Spor Toto’nun ihale şartnamesinde aradığı koşul ise 9.1.ğ maddesine göre; en az bir yıl boyunca, bir yılın her aşamasında en az 1,000 adet bayiden oluşan bayilik ağı üzerinden risk yönetimi içeren sabit ihtimalli bahis oyunları oynatmış olma zorunluluğu.
İtalya’dan gelen resmi yazıdaki bayi sayısının içerisinde, Spor Toto’nun aradığı şartı yerine getiren bayi sayısı 1.314 olarak beyan ediliyor.
Ancak, bu bayilerin niteliklerine bakıldığında, 216 bayinin müşterek bahis temelinde at yarışı oynatan bayiler olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu bayiler sabit ihtimalli müşterek bahis oynatmadığı için şartnameye göre toplamdan düşülmek zorunda.
Böylelikle sayı ilk etapta 1.098’e iniyor.
Halka açık bir şirket olan Snai’nin resmi sitesinde yayınlanan rakamlara göre, şirket kendi yönetmediği 384 bayiye sadece teknik destek veriyor.
Bu rakam da düşünülürse, Snai’nin toplam yönettiği sabit ihtimalli müşterek bahis oynatan bayi sayısı 714’e iniyor.

İhalede Doğan’ın ortaklık yapısında da ilginç bir nokta var. Doğan’ın pilot ortak olarak girişim grubuna dahil ettiği Snai, yüzde 3’lük hissesiyle iddaa ihalesi sonrasındaki tüm yükü üzerine almış oluyor. Pilot ortak, tüm ihale işlemlerinde daha sonra sözleşme imzalanırsa ortak girişimi 10 yıl boyunca temsil edecek, sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda ortaklığın nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacak. Sözleşme boyunca tüm yazışmalar pilot ortakla yapılacaktır.Yani sözleşme boyunca İdarenin muhatabı pilot ortak olacak. İhalede ve sözleşmede bu kadar önem taşıyan pilot ortaklığın % 3 lük sembollik hisseyle sağlanmasının Türkiye‘de ilk örneği gerçekleşmiş oluyor. Ortak girişim grubunun yüzde 97 hissedarı olan Doğan ve Lottomatica’nın ise ihale konusu işle ilgili bir faaliyeti bulunumyor. Pilot ortak bir anlamda iş deneyim belgesini devretmiş/kiraya vermiş oluyor.

Bu bilgilere göre Sınai SPA,  iş deneyiminde henüz faaliyette olmayan, ancak lisansını aldığı bayi sayılarını hesaba katarak iş deneyim şartını sağladığını (bugün özellikle İtalyan basınında yeralan haberlere de bakıldığında) bildirme yoluna gitmiş gibi görünüyor. Bu şartlar altında girilecek olan ihalenin sorumluluğu nedeniyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Doğan Grubu’nun teklifini kabul edip etmeme noktasında tereddütte kaldığı belirtiliyor.