Hürriyet Gazetesi’nin 24 Ekim 2008 tarihli haberi: Rekabet Kurulu, Milli Piyango‘nun hasılat paylaşımı yoluyla özelleştirilmesine olur verdi.

Rekabet Kurulu kararı ile ön süreci tamamlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘nın (ÖİB) ihale ilanına çıkması bekleniyor. Hasılatın yüzde 17‘si 10 yıl süreyle özel sektöre devredilecek. Rekabet Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Milli Piyango özelleştirme ihalesine çıkılabilmesi için ÖİB‘nin yaptığı görüş alma başvurusunu karara bağladı. Bu aşamada rekabete aykırı bir durum görmeyen Rekabet Kurulu, şart koşmaksızın olumlu görüş verdi. Kurul, ihale sonrası oluşan sonucu ise ayrıca değerlendirecek. Rekabet Kurulu kararı ile ilana çıkılması için tüm süreçler tamamlanmış oldu. ÖİB‘nin hemen ilana çıkması bekleniyor.

Piyango hasılatının yüzde 80‘i ikramiye ve vergi olarak dağıtıldığı, hasılatın yüzde 20‘si işleticide kaldığı ve bunun yüzde 3‘ü de Milli Piyango İdaresi‘ne aktarılacağı için özelleştirme ihalesinde yüzde 17‘lik bölüm yeni işleticiye aktarılacak. Bunun karşılığında sabit bir bedel alınacak. İhalede bu bedel üzerinden yarışma yapılacak. Böylece toplam şans oyunları hasılatının KDV hariç yüzde 17‘si işleticiye terkedilecek. Bunun içerisinde işletme ve yatırım masrafları, cari giderler olacak. İhaleye katılanlar bu kendi hesaplarıyla belirledikleri bu harcama kalemlerini yüzde 17‘lik hasılattan düşerek teklif verecekler.